Disclaimer

Iris Hageman, Dieet & Lifestyle Coach (KvK nummer: 62322141), hierna te noemen Iris Hageman, Dieet & Lifestyle, verleent u hierbij toegang tot www.irishageman.nl (“de Website”) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Iris Hageman, Dieet & Lifestyle behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Iris Hageman, Dieet & Lifestyle spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Iris Hageman, Dieet & Lifestyle. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Iris Hageman, Dieet & Lifestyle nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Iris Hageman, Dieet & Lifestyle en haar bezoekers. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Claims / Ervaringen

De klant ervaringen op deze website zijn ingestuurde ervaringen van echte personen. Iris Hageman, Dieet & Lifestyle corrigeert deze verhalen op grammatica en verwijdert claims die in strijd zijn met de Europese EFSA wetgeving, inhoudelijk corrigeert Iris Hageman, Dieet & Lifestyle de verhalen verder niet. De inhoud en context van deze ervaringen zijn individueel en zijn daarom niet generaliseerbaar of van toepassing op iedere deelnemer van het PS. food & lifestyle programma.