Privacybeleid

Privacy Verklaring

Beste klant, 

U bent klant van Iris Hageman, Dieet & Lifestyle. Het kan daarom zijn dat Iris Hageman, Dieet & Lifestyle persoonsgegevens van u verwerkt.

Iris Hageman, Dieet & Lifestyle hecht er grote waarde aan dat uw persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt. En dat uw privacyrechten goed zijn gewaarborgd. Hierna leest u hoe Iris Hageman, Dieet & Lifestyle dat doet.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Iris Hageman, Dieet & Lifestyle (“Iris Hageman, Dieet & Lifestyle”). Voor vragen over uw privacy is Iris Hageman, Dieet & Lifestyle als volgt voor u bereikbaar:


Oostburgsestraat 40
4505 AC Zuidzande
0619205803
E: info@irishageman.nl

Uw persoonsgegevens waarover Iris Hageman, Dieet & Lifestyle beschikt zijn afkomstig van uzelf.

De gegevens die u zelf aan ons verstrekt zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Voorkeuren m.b.t. maaltijden, allergieën en historische aankopen
 • Overige persoonlijke gegevens die van invloed (kunnen) zijn op de met de PS. food & lifestyle producten en diensten te behalen resultaten, zoals gegevens over consumptie, eventuele oorzaken gewichtstoename, lichaams(af)metingen en eerdere afslankpogingen.
 • Gezondheidsverklaring, met daarop informatie die van invloed kan zijn op de gezondheidssituatie en mogelijke veranderingen hierin.

1.1 Deze informatie gebruiken wij om:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief, mailing en/of reclamefolder;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om de tussen jou en Iris Hageman, Dieet & Lifestylegesloten overeenkomst goed uit te voeren;
 • Het afhandelen van jouw bestelling en betaling;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Het verstrekken aan jou van ondersteuning tijdens het afslanken, gewichtsbehoud en algemeen voedingsadvies;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Ter uitvoering van het gerechtvaardigd belang van Iris Hageman, Dieet & Lifestyle om aan te kunnen tonen dat de producten die zijn verkocht en de adviezen die zijn verstrekt / de begeleiding die is gegeven door ons, onze aangesloten coaches, bij jouw gezondheidsprofiel passen zoals die door jou is opgegeven;
 • Iris Hageman, Dieet & Lifestyle verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben op basis van belastingwetten;

U bent verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken. 

Iris Hageman, Dieet & Lifestyle verwerkt uw persoonsgegevens dus voor (zie 1.1).

Iris Hageman, Dieet & Lifestyle verwerkt op dit moment  persoonsgegevens op grond van uw toestemming. U kunt de eenmaal gegeven toestemming altijd intrekken, maar dat heeft dan geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

Iris Hageman, Dieet & Lifestyle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de punten uit 1.1 te dienen. Dit tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt; in dat geval worden de persoonsgegevens zo lang bewaard als wettelijk verplicht is.

Als Iris Hageman, Dieet & Lifestyle uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaat verwerken, wordt u daar vooraf over geïnformeerd. 

Iris Hageman, Dieet & Lifestyle verwerkt de persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden. Indien u PS. food & lifestyle-producten en –diensten afneemt, worden ook aan PowerSlim Nederland B.V. ( “PS. food & lifestyle”) bepaalde persoonsgegevens verstrekt. Het gaat om N.A.W.-gegevens, contactgegevens, leeftijd, geslacht, lengte, en overige persoonlijke gegevens die van invloed (kunnen) zijn op de met de PS. food & lifestyle-producten en –diensten te behalen resultaten, zoals gegevens over consumptie, eventuele oorzaken gewichtstoename, lichaams(af)metingen en eerdere afslankpogingen. Deze persoonsgegevens gebruikt PS. food & lifestyle om de werking van PS. food & lifestyle-producten en –diensten te analyseren en te verbeteren. En om u te informeren over producten en diensten van PS. food & lifestyle. U bent nooit verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken, maar als u de gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij de gegevens niet aan PS. food & lifestyle doorgeven, en dat kan van negatieve invloed zijn op de kwaliteit van en informatie over de PS. food & lifestyle-producten en –diensten. 


Iris Hageman, Dieet & Lifestyle besteedt de verwerking van uw persoonsgegevens gedeeltelijk uit aan derden (“Verwerkers”). Deze Verwerkers zijn met zorg geselecteerd. En zij zijn gebonden alle afspraken die nodig zijn uw privacy te waarborgen. Een van de afspraken is dat uw persoonsgegevens – zonder uw toestemming – niet worden doorgegeven aan landen buiten de EU waar uw privacy rechten onvoldoende gewaarborgd zijn. 

U heeft een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op duidelijke informatie over wat Iris Hageman, Dieet & Lifestyle met uw persoonsgegevens doet. Met dit document willen wij u die informatie gegeven. Verder heeft u het recht:

 • op inzage in uw gegevens;
 • op verwijdering van uw gegevens (‘het recht om vergeten te worden’);
 • op rectificatie en aanvulling van uw gegevens;
 • om  bezwaar tegen de verwerking te maken als de verwerking gebeurt voor een gerechtvaardigd doel van Iris Hageman, Dieet & Lifestyle;
 • om eenmaal gegeven toestemming later in te trekken;
 • op beperking van de verwerking;
 • op dataportabiliteit
 • om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Meer informatie over deze rechten, zoals in welke gevallen u de rechten kunt uitoefenen, vindt u hier. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Iris Hageman, Dieet & Lifestyle via bovengenoemde contactgegevens. Uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, berichten wij u.

Als u onverhoopt klachten heeft over de wijze waarop Iris Hageman, Dieet & Lifestyle uw privacy tracht te waarborgen, meldt het ons. Iris Hageman, Dieet & Lifestyle  probeert uw klachten zo goed als mogelijk weg te nemen. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Cookies

Deze website gebruikt de volgende cookies:

Google Analytics

Deze cookie stelt Iris Hageman, Dieet & Lifestyle in staat om de activiteiten van de bezoeker op de website te meten. De informatie die verwerkt wordt bij deze cookie is niet persoonlijk en wordt weergegeven als nummers, daardoor zijn de gegevens niet te koppelen aan een individuele persoon.

Hierdoor proberen we uw privacy te waarborgen. Google Analtytics gebruiken we om te analyseren welke pagina’s populair zijn of nou juist problemen veroorzaken en bekijken we aan welke content u als bezoeker behoefte heeft. We hopen dat u hierdoor meer plezier heeft in het bezoeken van onze website.

Google Adwords

Het gebruik van een cookie voor Google Adwords wordt gebruikt om te bekijken of de advertenties die wij via het advertentienetwerk van Google inzetten effectief leidden naar meer verkeer en de juiste pagina’s op de website.

Social Media

De Social Media buttons op deze website stellen u in staat om direct te communiceren met uw Social Media platform en account. Hierbij worden geen persoonsgegevens van uw persoonlijke account gehaald.

Voor veel toepassingen maakt Iris Hageman, Dieet & Lifestyle gebruik van applicaties van derden, zo bevat de website bijvoorbeeld soms videoclips van YouTube en kaarten van Google Maps. Deze applicaties van derden verzenden functionele cookies. Deze cookies staan toe dat applicaties van deze partijen worden getoond op deze website.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Iris Hageman, Dieet & Lifestyle staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Iris Hageman, Dieet & Lifestyle niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

M: 0619205803

E: info@irishageman.nl

Aanvullende privacyverklaring PS. App

Maak je ook gebruik van de PS. app? En heb je PS. food & lifestyle toestemming gegeven om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken? Dan zijn wij beiden voor de verwerking van die persoonsgegevens gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke. Wij hebben hier met PS. food & lifestyle nadere afspraken over gemaakt, zodat de bescherming van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd. Dit zijn de belangrijkste afspraken:

 • Voor het doen van een beroep op jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens, kun je je zowel tot ons als tot PS. food & lifestyle wenden. Over het algemeen zal PS. food & lifestyle degene zijn die jouw verzoek in behandeling zal nemen, tenzij je ons vraagt om je gegevens te corrigeren of aan te vullen. In dat geval zullen wij dit veelal zelf doen;
 • PS. food & lifestyle en het PS. food & lifestyle center houden de persoonsgegevens geheim, tenzij dit op basis van een wettelijke verplichting niet mogelijk is.
 • In het geval dat er sprake is van een datalek of een vermoeden van een datalek, stellen PS. food & lifestyle en het PS. food & lifestyle center elkaar hiervan op de hoogte binnen 24 uur na ontdekking van het datalek en houden elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.
 • Indien wij jou of de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) naar aanleiding van een datalek willen of moeten informeren dan zal degene die het datalek heeft veroorzaakt dat normaal gesproken verzorgen
 • Beide partijen zullen zich inspannen om passende technische maatregelen te nemen met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens.